Om konferansen

Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Skog og Tre 2019 arrangeres 23. til 24. mai.

Med årlig ca 400 deltagere har Skog og Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

Teknisk og praktisk gjennomføring
Det norske Skogselskap
adm. dir. Trygve Enger
Tlf 911 29 653
trygve.enger@skogselskapet.no

Programansvarlig
Norges Skogeierforbund
Arbeidende styreleder Olav Veum
Tlf 901 38 998
olav.veum@skog.no

Påmelding her