Om konferansen

Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Skog & Tre 2019 arrangeres 23. til 24. mai.

Med årlig ca 400 deltagere har Skog & Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

Teknisk og praktisk gjennomføring
Det norske Skogselskap
adm. dir. Trygve Enger
Tlf 911 29 653
trygve.enger@skogselskapet.no

Programansvarlig
Norges Skogeierforbund
Arbeidende styreleder Olav Veum
Tlf 901 38 998
olav.veum@skog.no

Påmelding her